Logowanie

Historia

HISTORIA

Sierakowskie Bractwo Strzeleckie siga swoim pocztkiem roku 1641, kiedy to Krzysztof Opaliski wczesny waciciel Sierakowa nada mu statut, ktry zatwierdzi krl Wadysaw IV. Orygina Statutu znajduje si w Archiwum Pastwowym w Poznaniu.

Muzeum Zamek Opaliskich jest miejscem gdzie Bractwo rozpoczo swoj dziaalno. Moemy przypuszcza, e bya to prna organizacja, biorca czynny udzia w yciu miasta.

Bractwo posiadao swj dom strzelecki zwany z niemiecka "celstatem" i strzelnic, gdzie ogniskowaa si caa dziaalno. Celem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sierakowie jest podtrzymywanie i krzewienie wielowiekowych tradycji brackich, pielgnowanie i propagowanie ideii patriotycznych i obywatelskich oraz tradycji historycznych, utrwalanie wsplnoty regionalnej, narodowej i europejskiej, a take rozwijanie poczucia suebnoci wzgldem Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski i miasta Sierakowa.

Wanym celem jest rwnie rozbudzanie poczucia wsplnoty brackiej, udzielanie sobie wzajemnej pomocy, a take rozwijanie ycia towarzyskiego w rodowisku brackim.

(opracowa Lech Orlik)

Statut Bractwa Strzeleckiego z okresu midzywojennego zosta opracowany i zatwierdzony 30 listopada 1921r.

Czonkowie Zarzdu z 1921r. :

I Starszy - Florian Ziek - mistrz rzenicki

II Starszy - Nepomucen Woyski - mistrz golarsko-fryzjerski

Sekretarz - Jzef Samulski - mistrz budowniczy

Komendant - Szymon Smolibocki - kapitalista

Kapitan - Maksymilian Minkwitz - mistrz rzenicki

REAKTYWACJA

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sierakowie reaktywowano 8 sierpnia 2008r. Gwnym inicjatorem by Teofil Dobkowicz. W skad Komitetu zaoycielskiego weszli rwnie brat Ryszard Jaskua oraz brat Lech Orlik.

Za zgod Starosty Midzychodzkiego siedzib Bractwa od dnia 1 grudnia 2008r. zostao Muzeum Zamek Opaliskich w Sierakowie.