Logowanie

Kronika 2014


08.01.2014r. - 95 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - SIERAKW

W 95 rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Sierakowie odbyy si powiatowe uroczystoci patriotyczne, w ktrych uczestniczy rwnie poczet sztandarowy naszego bractwa w skadzie: Lech Orlik,

Wiesaw Molik i Ryszard Jaskua.


19.01.2014r. - STRZELANIE O TARCZ W. SEBASTIANA W TARNOWIE PODGRNYM


W tegorocznym spotkaniu udzia wzili:
Marian Herrmann, Grzegorz Jaskua
i Maciej Kaczmarek.

Po uroczystej mszy w. odbyo si tradycyjne skadanie ycze z dzieleniem si opatkiem.

Strzelanie rozpoczo si po wsplnym, ciepym posiku.

Najlepsze wyniki osign brat Grzegorz Jaskua:
I m. w pistolecie oraz III m. w strzelaniu do tarczy piwnej, tarczy punktowej i w zapadkach.

Gratulujemy!!!


15.02.2014r. - STRZELANIE POWSTACZE - STRZELNICA WRONKI

TARCZA POWSTACZA

I m. - Wiesaw Molik

II m. - Czesaw Kucharski

III m. - Grzegorz Jaskua

TARCZA PIWNA

I m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

II m. - Tomasz Baczyski

III m. - Marian Herrmann

TARCZA BRACKA

I m. - Maciej Kaczmarek

II m. - Sawomir niegowski

III m. - Czesaw Kucharski

TARCZA PUNKTOWA

I m. - Marian Herrmann

II m. - Wiesaw Molik

III m. - Grzegorz Jaskua

Kura zdoby:

ROBERT JӬWIAK

- syn Czesawa.

Gratulacje dla wszystkich zwycizcw!!!

Mio, e wszystkie dekoracje uwietniay fanfary na rogu myliwski Par force w wykonaniu

brata Janusza Wylegay !!!


01.03.2014r. - BAL KRLEWSKI


Ostatnia sobota tegorocznego karnawau bya dla naszego bractwa okazj do wsplnej zabawy. Krlowie: Zielonowitkowy brat Grzegorz Jaskua

i niwny brat Jzef Kubanek wraz z brami rycerzami:

Czesawem Kucharskim, Wiesawem Molikiem i Maciejem Kaczmarkiem zaprosili nas na trzeci bal Krlewski do orodka "Kama".

Bal odby si wsplnie z Towarzystwem Mionikw Ziemi Sierakowskiej.

Po oficjalnym otwarciu balu przez Prezesa Towarzystwa Ryszarda Jasku (rwnie brata kurkowego) i dekoracji medalowej braci za strzelanie powstacze przez Prezesa Bractwa Lecha Orlika tanecznie

w rytm walca bal rozpocz

Krl Zielonowitkowy AD 2013 Grzegorz Jaskua wraz z maonk Magorzat.

21.03.2014r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Obecni na zebraniu czonkowie bractwa przyjli sprawozdania i udzielili absolutorium Zarzdowi za 2013r.


29.03.2014r. - BYTOM - KONFERENCJA PROGRAMOWA ZKBS RP


W konferencji udzia wzi Prezes Lech Orlik wraz z maonk.
03.05. - 04.05.2014r. - TARNOWO PODGRNE - ZJAZD ZKBS RP


Delegatami na zjazd byli: Prezes Lech Orlik i Marian Herrmann . Czesaw Kucharski- Chory Okrgu ze sztandarem. Nasi bracia: Maciej Kaczmarek i Grzegorz Jaskua wzili rwnie udzia w zorganizowanych z tej okazji strzelaniach.Brat Grzegorz Jaskua zdoby trzy tarcze: Wjta gminy Tarnowo Podgrne, Punktow oraz Pistoletow.


03.05.2014r. - UROCZYSTOCI 3-CIO MAJOWE

W obchodach uroczystoci 3-cio majowych w Sierakowie -

msza w. i odsonicie tablicy w Panteonie Sierakowskim ze sztandarem brackim

udzia wzili:

Wiesaw Molik, Sawomir Lubik

oraz Ryszard Jaskua.


08.05.2014r. - DZIE ZWYCISTWA

W uroczystociach pod pomnikiem Synw Ziemi Sierakowskiej wystawiono poczet sztandarowy w skadzie: Maciej Kaczmarek - Chory i asysta: Grzegorz Jaskua i Czesaw Jwiak.10.05.2014r. - STRZELANIE 3 MAJOWE

WYNIKI STRZELANIA :


Krl - Marian Herrmann

I Rycerz - Maciej Kaczmarek

II Rycerz - Czesaw Kucharski

Tarcza Piwna:

I m. - Lech Orlik

II m. - Marian Herrmann

III m. - Wiesaw Molik

Tarcza Punktowa:

I m. - Jerzy Pawlak (BK Wronki)

II m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

III m. - Grzegorz Jaskua

Tarcza Bracka:

I m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

II m. - Piotr Kaja

III m. - Grzegorz Jaskua

KUR - Czesaw Kucharski

Tego dnia Prezes Lech Orlik i Marian Herrmann wzili udzia w uroczystociach pogrzebowych kapelana KBS Pozna 1253 ks. Marka Kaisera.


31.05.2014r. - STRZELANIE ZIELONOWITKOWE BK WRONKI

Z zaproszenia Braci z Wronek skorzystali: Lech Orlik, Marian Herrmann i Grzegorz Jaskua. Brat Grzegorz Jaskua wrci : z Tarcz Publicznoci, z I miejscem w zapadkach, II miejscem w strzelaniu do Tarczy Brackiej oraz III miejscem w strzelaniu do Kura. GRATULUJEMY!!!


07.06.2014r. - STRZELANIE ZIELONOWITKOWE KBS TARNOWO PODGRNE


Ponownie tryumfowa Grzegorz Jaskua:

Pistolet - I miejsce

Tarcza Wjta Gminy Tarnowo Podgrne - II miejsce

Zapadki - III miejsce


21.06.2014r. - STRZELANIE KRLEWSKIE ZIELONOWITKOWE

WYNIKI STRZELA


TARCZA KRLEWSKA:

Krl - Grzegorz Jaskua

I Rycerz - Marian Herrmann

II Rycerz - Maciej Kaczmarek

Tarcza Piwna:

I m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Czesaw Kucharski

Tarcza Punktowa:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Krzysztof Cielik (KBS Tarnowo Podgrne)

III m. - Maciej Kaczmarek

Tarcza Bracka:

I m. - Czesaw Kucharski

II m. - Sawomir Lubik

III m. - Wiesaw Molik

KUR - Adam Brzeziski


06.09.2014r. - STRZELANIE NIWNE KBS TARNOWO PODGRNE


Brat Grzegorz Jaskua uczestniczc gocinnie w strzelaniach zaj: I m. w tarczy punktowej,

II m. w strzelaniu z pistoletu oraz II m. w zapadkach. GRATULUJEMY!!!


13.09.2014r. - STRZELANIE KRLEWSKIE NIWNE

WYNIKI STRZELA


TARCZA KRLEWSKA:

Krl - Czesaw Kucharski

I Rycerz - Grzegorz Jaskua

II Rycerz - Ryszard Jaskua

Tarcza Piwna:

I m. - Stanisaw Leitgeber (KBS Tarnowo Podgrne)

II m. - Marian Herrmann

III m. - Czesaw Kucharski

Tarcza Punktowa:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Czeslaw Kucharski

III m. - Wiesaw Molik

Tarcza Bracka:

I m. - Wiesaw Molik

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Marian Herrmann

KUR - Jerzy Pawlak (BK Wronki)


15.09.2014r. - II ROCZNICA MIERCI PREZESA ZAOYCIELA KBS SIERAKW

- BRATA TEOFILA DOBKOWICZA.27.09.2014r. - STRZELANIE O GODNO KRLA NIWNEGO OKRGU SZAMOTULSKIEGO - PNIEWY

Nasze bractwo reprezentowane byo przez: Lecha Orlika, Czesawa Kucharskiego, Ryszarda Jasku oraz Grzegorza Jasku.

I miejsce w strzelaniu do tarczy: wity, Brackiej, Punktowej, Zapadek i Kura zdoby

GRZEGORZ JASKUA B R A W O !!!


08.10.2014r. - POGRZEB BRATA MARIANA RADOMSKIEGO

Brata Mariana Radomskiego z KB Wronki poegnali: brat Czesaw Kucharski, Maciej Kaczmarek, Grzegorz Jaskua i Ryszard Jaskua. Cze Jego pamici!


18.10.2014r. - STRZELANIE O PUCHAR PRZECHODNI PREZESA ZKBS RP - TARNOWO PODGRNE

Do wspzawodnictwa o Puchar Przechodni przystpili: Lech Orlik, Czesaw Kucharski, Marian Herrmann i Grzegorz Jaskua.

Brat Grzegorz Jaskua zdoby Puchar Wjta Gminy Tarnowo Podgrne. W strzelaniu z pistoletu - I miejsce, Tarcza Charytatywna oraz Kokowa - III miejsce.W losowaniu nagrd - aparat fotograficzny.

Kura zdoby Lech Orlik.


11.11.2014r. - WITO NIEPODLEGOCI

Obchody wita Niepodlegoci w Sierakowie rozpoczy si Msz w., nastpnie posadzono Db Wolnoci w Parku Miejskim Im. Jana Pawa II. Uczestnicy uroczystoci przemaszerowali pod Pomnik Synw Ziemi Sierakowskiej, gdzie zoyli wizanki kwiatw.


22.11.2014r. - STRZELANIE NIEPODLEGOCIOWE

WYNIKI STRZELA


TARCZA NIEPODLEGOCIOWA:

I m. - Marian Herrmann

II m. - Czesaw Kucharski

III m. - Grzegorz Jaskua

Tarcza Piwna:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

III m. - Wiesaw Molik

Tarcza Punktowa:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Maciej Kaczmarek

III m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

Tarcza Bracka:

I m. - Maciej Kaczmarek

II m. - Marian Herrmann

III m. - Grzegorz Jaskua

KUR - Czesaw Kucharski