Logowanie

Kronika 2013

07.01.2013r. - 94 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - CHRZYPSKO WIELKIE


W uroczystociach powiatowych ze sztandarem uczestniczyli nasi bracia: Wiesaw Molik, Grzegorz Jaskua i Ryszard Jaskua.


20.01.2013r. - STRZELANIE O TARCZ W. SEBASTIANA W TARNOWIE PODGRNYM

Tarcz w. Sebastiana zdoby brat Czesaw Kucharski.

I miejsce w pistolecie i II miejsce o Puchar Wjta Gminy Tarnowo Podgrne - zdoby Grzegorz Jaskua.


2.03.2013r. - STRZELANIE POWSTACZE - STRZELNICA WRONKI

TARCZA POWSTACZA

I m. - Czesaw Wgrzyn

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Marian Herrmann

TARCZA PIWNA

I m. - Edwin Krzyagrski - KBS Pniewy

II m. - Czesaw Kucharski

III m. - Janusz Wylegaa

TARCZA BRACKA

I m. - Jerzy Pawlak - KBS Wronki

II m. - Janusz Wylegaa

III m. - Tomasz Baczyski

Kura zdoby Krzysztof Cielik - KBS Tarnowo Podgrne.


17.03.2013r. - ZARZD OKRGU SZAMOTULSKIEGO

W Tarnowie Podgrnym odbyo si Walne Zgromadzenie i wybory uzupeniajce do Zarzdu Okrgu Szamotulskiego. Nasi delegaci : Lech Orlik, Marian Herrmann, Czesaw Kucharski, Wiesaw Molik i Grzegorz Jaskua.

Spotka nas wielki zaszczyt - prezesem okrgu zosta Lech Orlik

strzelmistrzem okrgu - Marian Herrmann

chorym okrgu - Czesaw Kucharski


22.03.2013r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Przyjto sprawozdania i udzielono absolutorium Zarzdowi za rok 2012.


24.03.2013r. - MSZA W. W INTENCJI WITEJ PAMICI TEOFILA DOBKOWICZA
13.04.2013r. - POGRZEB BRATA - MARIANA KLESZCZA - TARNOWO PODGRNE


Na cmentarzu w Lusowie brata Mariana Kleszcza poegnaa delegacja naszego bractwa w skad, ktrej weszli: Lech Orlik, Czesaw Kucharski, Grzegorz Jaskua, Wiesaw Molik, Ryszard Jaskua i Marian Herrmann.

Spoczywaj w pokoju...


28.04.2013r. ODPUST WITEGO WOJCIECHA - CHRZYPSKO WIELKIE

W uroczystociach uczestniczyli: Lech Orlik (wprowadzajcy sztandar), Ryszard Jaskua, Grzegorz Jaskua i Janusz Wylegaa.


03.05.2013r. - ZOENIE KWIATW W PANTEONIE SIERAKOWSKIM

Poczet sztandarowy naszego bractwa wzi udzia w uroczystoci odsonicia i powicenia tablicy upamitniajcej bohaterstwo sierakowskiej rodziny p. Kaczmarkw. Ju po mierci zostali uhonorowani w 1997r. tytuem "Sprawiedliwi wrd Narodw wiata". Brat Ryszard Jaskua przybliy krtk histori tych wydarze.


05.05.2013r. - STRZELANIE 3 MAJOWE

WYNIKI STRZELANIA :

Krl - Jarosaw Wgrzyn

I Rycerz - Grzegorz Jaskua

II Rycerz - Maciej Kaczmarek

Tarcza Piwna:

I m. - Marian Herrmann

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Jarosaw Wgrzyn

Tarcza Punktowa:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Jerzy Pawlak

III m. - Sawomir niegowski

KUR - Czesaw Kucharski


18.05.2013r. - IV Wielkopolskie Spotkania Sportowe Uniwersytetw Trzeciego Wieku

Uczestnicy tego sportowo-rekreacyjnego spotkania brali udzia w licznych konkurencjach zdobywajc punkty do klasyfikacji generalnej poszczeglnych UTW. Jedn z takich konkurencji byo strzelanie z wiatrwki, ktr obsugiwali bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sierakowie.


25.05.2013r. - STRZELANIE ZIELONOWITKOWE


WYNIKI STRZELANIA:

Krl -Grzegorz Jaskua

I Rycerz - Czesaw Kucharski

II Rycerz - Maciej Kaczmarek

Tarcza Piwna:

I m. - Sawomir niegowski

II m. - Czesaw Kucharski

III m. - Maciej Kaczmarek

Tarcza Bracka:

I m. - Sawomir niegowski

II m. - Janusz Wylegaa

III m. - Maciej Kaczmarek

Tarcza wity:

I m. - Czesaw Kucharski

II m. - Janusz Wylegaa

III m. - Marian Herrmann

KUR - Grzegorz Jaskua


01.06.2013r. - XV-LECIE KBS WRONKI

W obchodach rocznicowych naszy przyjaci z Wronek udzia brali: Wiesaw Molik, Ryszard Jaskua, Maciej Kaczmarek, Czesaw Kucharski i Marian Herrmann.


08 - 09.06.2013r. -ZJAZD DELEGATW ZJEDNOCZENIA KBS RP W STAROGARDZIE GDASKIM

Delegaci z Sierakowa: Lech Orlik i Marian Herrmann


22.06.2013r. - TURNIEJ WITOJASKI - KRNIK

Na zaproszenie braci z Krnika odpowiedzieli niezawodni:

Lech Orlik, Maciej Kaczmarek i Marian Herrmann.


29.06.2013r. - STRZELANIA ZIELONOWITKOWE OKRGU - TARNOWO PODGRNE

Wyniki strzela z udziaem naszych braci: :

Tarcza Punktowa:

I m. - Maciej Kaczmarek

III m. - Grzegorz Jaskua

Pistolet:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Czesaw Kucharski

Zapadki:

II m. - Czesaw Kucharski

KUR:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Czesaw Kucharski


11.07.2013r. - POGRZEB Ks. HENRYKA MARCZEWSKIEGO - BORZCICZKI-GOLEJEWKO


W pogrzebie ks. Henryka Marczewskiego kapelana ZKBS RP uczestniczyli: Wiesaw Molik, Marian Herrmann, Grzegorz Jaskua i Lech Orlik.


04.08.2013r. - MEMORIA dr TADEUSZA JAKUBIAKA - MOSINA-LUDWIKOWO

Sierakowskie bractwo reprezentowali: nasz prezes Lech Orlik, Marian Herrmann i Maciej Kaczmarek.


15.08.2013r. - WITO WOJSKA POLSKIEGO - SIERAKW

Kwiaty pod pomnikiem zoya delegacja: Lech Orlik, Grzegorz Jaskua i Ryszard Jaskua. Poczet sztandarowy - Marian Herrmann.


31.08.2013r. - XX -LECIE BRACTWA POZNA 1253


W uroczystociach rocznicowych przedstawicielami naszego bractwa byli: Lech Orlik,
Grzegorz Jaskua, Wiesaw Molik i Maciej Kaczmarek.


01.09.2013r. - OBCHODY ROCZNICOWE WYBUCHU II WOJNY WIATOWEJ - SIERAKW

Poczet sztandarowy: Grzegorz Jaskua, Marian Herrmann i Ryszard Jaskua.14.09.2013r. - STRZELANIE KRLEWSKIE NIWNE

Krlem niwnym A.D. 2013r. zosta brat Jzef Kubanek - GRATULUJEMY!!!

I rycerz - Grzegorz Jaskua

II rycerz - Wiesaw Molik

Tarcza Bracka:

I m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

II m. - Jerzy Pawlak (BK Wronki)

III m. - Wiesaw Molik

Tarcza Piwna:

I m. - Maciej Kaczmarek

II m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

III m. - Ryszard Jaskua

Tarcza Punktowa:

I m. - Jerzy Pawlak (BK Wronki)

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

KUR - Marian Herrmann


28.09.2013r. - 60-LECIE CECHU RZEMIOS RӯNYCH MIDZYCHODZKO-DREZDESKIEGO

W uroczystociach udzia wzili nasi bracia: Wiesaw Molik i Eugeniusz Nawrot, ktrzy s rwnie czonkami cechu rzemios oraz Jzef Kubanek jako Prezes Banku Spdzielczego "Pojezierza".
Poczet sztandarowy w skadzie: Marian Herrmann, Ryszard Jaskua i Czesaw Kucharski wprowadza Prezes Lech Orlik oraz Krl Zielonowitkowy A.D. 2013 Grzegorz Jaskua.


12.10.2013r. - PUCHAR PRZECHODNI PREZESA ZKBS RP - TARNOWO PODGRNE

W corocznym spotkaniu udzia wzili: Lech Orlik, Grzegorz Jaskua, zdajcy Puchar ubiegoroczny zwycizca Czesaw Kucharski, Maciej Kaczmarek i Marian Herrmann.

Wszyscy oddali strzay do tarcz. Tryumfowali: Grzegorz Jaskua zdobywajc Puchar Wjta Gminy Tarnowo Podgrne oraz II miejsce w zapadkach, Czesaw Kucharski zdobywajc II miejsce w tarczy punktowej.


19.10.2013r. - STRZELANIE NOCNE O PUCHAR MARSZAKA OKRGU SZAMOTULSKIEGO

- GRZEBIENISKO

Gospodarze przyjli nas ju tradycyjnie wspaniaym poczstunkiem, dobr muzyk i zabaw.
Do Grzebieniska wybrali si Lech Orlik, Maciej Kaczmarek i Marian Herrmann z maonkami
oraz Grzegorz Jaskua. Mimo braku osigni strzelackich zabawa bya przednia!!!

Puchar Marszaka zdoby Krzysztof Cielik KBS Tarnowo Podgrne - GRATULUJEMY! W przyszym roku spotkamy si w Tarnowie Podgrnym.


27.10.2013r. - STRZELANIE OKRGOWE NIWNE - WRONKI

Udzia wzili: Lech Orlik, Czesaw Kucharski, Ryszard Jaskua, Maciej Kaczmarek, Grzegorz Jaskua, Wiesaw Molik i Marian Herrmann.

Tarcza Krlewska:

II rycerz - Lech Orlik

Tarcza Punktowa:

Grzegorz Jaskua - III m.

Zapadki:

Grzegorz Jaskua - III m.


11.11.2013r. - DZIE NIEPODLEGOCI W SIERAKOWIE

Bracia: Lech Orlik, Marian Herrmann, Maciej Kaczmarek i Ryszard Jaskua wzili udzia w uroczystej mszy w. i przemarszu ze sztandarem pod Pomnik Synw Ziemi Sierakowskiej.


16.11.2013r. - STRZELANIE NIEPODLEGOCIOWE -WRONKI

Wyniki:

Tarcza Niepodlegociowa:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Marian Herrmann

III m. - Czesaw Kucharski

Tarcza Bracka:

I m. - Sawomir niegowski (BK Wronki)

II m. - Marian Pacyna

III m. - Wiesaw Molik

Tarcza Piwna:

I m. - Wiesaw Molik

II m. - Maciej Kaczmarek

III m. - Czesaw Kucharski

Tarcza Punktowa:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Wiesaw Molik

III m. - Czesaw Kucharski

Kur: Marian Pacyna


08.12.2013r. -ODPUST W SIERAKOWIE I TURNIEJ MIKOAJKOWY - TARNOWO PODGRNE

We mszy w. odpustowej w sierakowskim kociele ze sztandarem uczestniczyli bracia:
Grzegorz Jaskua, Marian Herrmann i Ryszard Jaskua.

wity Mikoaj z Tarnowa Podgrnego by dla naszych braci bardzo hojny (szczeglnie dla brata Grzegorza;)

Tarcza Mikoajkowa:

II m. - Grzegorz Jaskua

Puchar Wjta Gminy Tarnowo Podgrne (pistolet):

I m. - Grzegorz Jaskua

Tarcza Punktowa:

II m. - Czesaw Kucharski

III m. - Grzegorz Jaskua

Zapadki:

I m. - Grzegorz Jaskua

Kur: Marian Herrmann