Logowanie

Kronika 2012STYCZE 2012


Brat Lech Orlik decyzj Kapituy Zjednoczenia otrzyma Krzy Rycerski.

Wielkie wyrnienie - gratulujemy!28.01.2012r. - BAL KRLEWSKI

Nasz drugi bal krlewski odby si w wietlicy soectwa Grobia. Krlowie: brat Tomasz Baczyski i brat Marian Pacyna oraz ich rycerze: brat Marian Herrmann i brat Maciej Kaczmarek mieli zaszczyt zaprosi braci oraz innych goci na t uroczysto. Wzio w niej udzia blisko 80 osb. Jak na bal tej rangi przystao "krlowaa" wspaniaa atmosfera, a doskonae jedzenie i dobry zesp sprawiy, e wszyscy bawili si do biaego rana.


25.02.2012r. - STRZELANIE POWSTACZE

Zwycizcy:

Krzy Powstaczy i Tarcza - brat Marian Herrmann

I Rycerz - Jarosaw Wgrzyn

II Rycerz - Teofil Dobkowicz

1 Tarcza - Jarosaw Wgrzyn

2 Tarcza - Bartosz Lubik

3 Tarcza - Sawomir niegowski (KBS Wronki)

Kur - Leszek Bartol


11.03.2012r. - DOROCZNA PIELGRZYMKA KBS ZARZDU OKRGU SZAMOTULSKIEGO


Bracia z Sierakowa z du radoci uczestniczyli w pielgrzymce do Szamotulskiej Kolegiaty p.w. Matki Boej Pocieszenia Pani. Msz odprawi ks. kapelan braci kurkowych proboszcz Andrzej Grabaski.17.03.2012r. - ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKRGU SZAMOTULSKIEGO

SIERAKW - ZAMEK OPALISKICH

Okrg szamotulski skupia sze bractw z: Sierakowa, Pniew, Grzebieniska, Tarnowa Podgrnego, Wronek i Szamotu. Naszymi delegatami byli: T.Dobkowicz, L.Orlik, R.Jaskua, M.Herrmann, Cz.Kucharski i M.Kaczmarek.

Do Zarzdu Okrgu wybrani zostali nasi bracia: Lech Orlik - marszaek, Marian Herrmann - strzelmistrz.26.05.2012r. - STRZELANIE 3 MAJOWE I ZIELONOWITKOWE


WYNIKI STRZELANIA 3 MAJOWEGO:

Krl - Marian Herrmann

I Rycerz - Czesaw Wgrzyn

II Rycerz - Wiesaw Molik

Tarcza Bracka:

I m. - Marek Kubanek

II m. - Grzegorz Jaskua

Tarcza Piwna:

I m. - Marian Herrmann

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Wiesaw Molik

Tarcza Charytatywna:

I m. - Grzegorz Jaskua

II m. - Marian Herrmann

III m. - Czesaw Kucharski

KUR - Jarosaw Wgrzyn

WYNIKI STRZELANIA ZIELONOWITKOWEGO

Krl - Czesaw Kucharski

I Rycerz - Grzegorz Jaskua

II Rycerz - Teofil Dobkowicz

Tarcza Piwna:

I m. - Maciej Kaczmarek

II m. - Marian Herrmann

III m. - Grzegorz Jaskua

Tarcza Bracka:

I m. - Maciej Kaczmarek

II m. - Marian Herrmann

III m. - Marek Kubanek

Tarcza Charytatywna:

I m. - Maciej Kaczmarek

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Czesaw Wgrzyn

KUR - Jarosaw Wgrzyn1.06.2012r. - JUBILEUSZ KBS GRZEBIENISKO

Nasz sztandar i delegacja swoj obecnoci uszanowali jubileusz XX-lecia bardzo przez wszystkich lubianych braci z Grzebieniska.


1.07.2012r. - STRZELANIE ZIELONOWITKOWE ZARZDU OKRGU SZAMOTULSKIEGO

-TARNOWO PODGRNE


Tarcza wity:

II m. - Lech Orlik


Pistolet:

III m. - Czesaw Kucharski


24.08. - 26.08.2012r. - XVII EUROPEJSKIE SPOTKANIA STRZELCW HISTORYCZNYCH

-TUCHOLA 2012

XVII Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelcw odbyo si w Tucholi. Rwnie nasze bractwo wzio udzia w tym spotkaniu i reprezentowane byo przez szeciu braci wraz z maonkami.
Nasz Krl Zielonowitkowy z 2012r. brat Czesaw Kucharski bra udzia w najwaniejszej konkurencji jak byy zawody o tytu ?Europejskiego Krla Strzelcw Historycznych?. Krlem Europejskim zosta brat z Holandii, a Modzieowym Ksiciem brat z Belgii, ktrych intronizowa biskup holenderski podczas Mszy w. odprawianej w 4 jzykach.
Zjazd trwa 3 dni i zakoczy si barwnym ?Marszem Brabanckim?, w ktrym brali udzia bracia i siostry z takich krajw jak: Holandia, Belgia, Niemcy, Sowacja, Chorwacja, Czechy, Ukraina i Polska.
Spotkania odbywaj si co trzy lata w rnych krajach europejskich ? ostatnio w Belgii, a w 2015 r. odbd si w Niemczech.


1.09.2012r. - STRZELANIE NIWNE OKRGU SZAMOTULSKIEGO WE WRONKACH

Obecni: A. Brzeziski, R. Jaskua, M. Herrmann, M. Kaczmarek oraz G. Jaskua.

Tarcza wity:

I m. - Maciej Kaczmarek

Tarcza Punktowa:

II m. - Grzegorz Jaskua


15.09.2012r. - AOBNA KARTA NASZEGO BRACTWA

W tym dniu zmar nagle nasz brat zaoyciel i prezes p. TEOFIL DOBKOWICZ. Pogrzeb odby si dnia 19.09.2012r.

"Drogi nasz Przyjacielu! Prezesie - Bracie Kurkowy!

W najmielszych moich przewidywaniach nie sadziem, e to wanie mnie przypadnie wygasza t mow poegnaln nad otwart Twoj mogi. Tylko myl, ta jedna myl - e ostatnia godzina jest jednakowa dla wszystkich, pozwala nam uwierzy, e o ludziach wielkich mona mwi normalnie. Mona stwierdzi, e Twoja witalno, energia, wielka ilo doskonaych pomysw, odwaga w podejmowaniu decyzji - wydaway si by niewyczerpane. Bracie Teofilu mwi si, e umie umrze jest tak sam sztuk jak i umie y. A Ty miae jeszcze dugo y... I co teraz my tu dalej mamy robi? Nie przygotowalimy si na tak okoliczno. Dopiero umarli otwieraj nam oczy. Nie ma ju naszego przywdcy. Bye tym prawdziwym Prezesem, ktry przewodzi braciom w ten sposb, e nie gna nas w dziaaniach przed sob, lecz sprawie bymy podali za Tob. Teraz tak mylimy drogi nasz Bracie Prezesie, e sprawdza si myl, e nie ma takiego wielkiego czynu, ktry by nie powsta z wielkiego marzenia. Troszczye si o dobro spoeczne, a dbao o dziedzictwo naszych przodkw mobilizoway Ciebie do podejmowania wyzwa trudnych, a czasami wydawao si niemoliwych do zrealizowania. Idea reaktywizacji zawizanego w 1641r. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zgromadzia wok Ciebie wielu entuzjastw. Nie szczdzc czasu, si i nakadw doprowadzie osobicie do wyposaenia naszego bractwa w sztandar i inne atrybuty nakazywane wielowiekow tradycj. Z nie mniejszym entuzjazmem przystpie do odbudowania strzelnicy w historycznym jej miejscu. Wszystko to czynie z pokor, nie oczekujc na splendor czy specjalne podzikowania. A teraz zostawiasz nasze sierakowskie bractwo w momencie najlepszego rozkwitu. Trudno nam bdzie kontynuowa to dzieo, ale przyrzekamy Tobie Bracie Teofilu, e tam u gry bdziesz sysza o nas same dobre rzeczy i bd takie chwile w Twoim niebiaskim yciu, e bdziesz si zadowolony umiecha. A teraz przywoujc poet - moemy z wiar powiedzie "jestem tego pewny, w gbi duszy o tym wiem, e gdzie na szczycie gry, wszyscy spotkamy si." egnaj nam Przyjacielu Drogi Bracie Prezesie! Odpoczywaj w pokoju!"

/Mowa poegnalna wygoszona przez brata Ryszarda Jasku podczas uroczystoci pogrzebowej na sierakowskim cmentarzu/


egnaj przyjacielu... spoczywaj w pokoju...
28 - 29.09.2012r. - KONGRES ZJEDNOCZENIA KBS RP OSTRW WLKP


Delegaci z Sierakowa: Lech Orlik i Marian Herrmann
6.10.2012r. - STRZELANIE O PUCHAR ZJEDNOCZENIA KBS RP TARNOWO PODGRNE


Puchar przechodni zdoby nasz brat Czesaw Kucharski, ale III miejsce zaj brat Grzegorz Jaskua.
23.10.2012r. - WYBORY UZUPENIAJCE ZARZDU KBS SIERAKW

Prezes - brat Lech Orlik

V-ce Prezes - brat Wiesaw Molik

Komendant - Strzelmistrz - brat Grzegorz Jaskua

Sekretarz - Skarbnik - brat Ryszard Jaskua


17.11.2012r. - STRZELANIE NIWNE I NIEPODLEGOCIOWE

WYNIKI STRZELANIA NIWNEGO

Krl - Lech Orlik

I Rycerz - Grzegorz Jaskua

II Rycerz - Marian Pacyna

TARCZA BRACKA

I m. - Maciej Kaczmarek

II m. - Waldemar Kubiak - KBS Tarnowo Podgrne

III m. - Jzef Kubanek

WYNIKI STRZELANIA NIEPODLEGOCIOWEGO

I m. - Jzef Kubanek

II m. - Grzegorz Jaskua

III m. - Czesaw Wgrzyn


7.12.2012r. - RAUT KRLEWSKI

Na raut zorganizowany w restauracji "Bajka" przez krla zielonowitkowego - Czesawa Kucharskiego i krla niwnego - Lecha Orlika oraz rycerzy: Grzegorza Jasku i Mariana Pacyn przybyli zaproszeni gocie reprezentujcy wadze miasta i powiatu: - burmistrz Witold Macioek, v-ce burmistrz - Arkadiusz widerski, starosta powiatu - Julian Mazurek oraz przewodniczcy rady - Przemysaw Gd. Licznie przybyli nasi bracia wraz z maonkami. W miej atmosferze i przy suto zastawionym stole bawilimy si do pnych godzin.