Logowanie

Kronika 2011


22.01.2011r. - BAL KRLEWSKI

Bal Krlewski Anno Domini 2011 odby si w restauracji "U Joli" we Wronkach. Ten nasz pierwszy krlewski bal zorganizowalimy wraz z brami z Wronek. O godz. 1930 powitano goci i wygoszono okolicznociowe toasty. Podczas balu odby si turniej strzelecki, ktry wygra brat Adam Brzeziski. Zabawa trwaa do biaego rana!!!


05.03.2011r. - DZIE KOBIET

Nasi bracia Marian Herrmann i Maciej Kaczmarek z onami przyjli zaproszenia od barci z Tarnowa Podgrnego na biesiad strzeleck z okazji Dnia Kobiet. Gocinne Tarnowo Podgrne powitao nas bardzo przyjanie muzyk i smacznym poczstunkiem. Odbyy si strzelania okolicznociowe, rwnie dla przybyych pa.


19.03.2011r. - STRZELANIE POWSTACZE

Strzelanie odbyo si na strzelnicy we Wronkach. Wraz ze starszymi brami do tarczy strzela kadet Bartek Lubik -brawo!!! Strzelanie prowadzi Lech Orlik.

WYNIKI STRZELANIA:

Krl Powstaczy - Marian Herrmann

I Rycerz - Wiesaw Molik

II Rycerz - Ryszard Jaskua


04.04.2011r. - WALNE ZGROMADZENIE CZONKW KBS SIERAKW

W Zgromadzeniu obok naszych braci uczestniczyli zaproszeni gocie: Prezes Okrgu Szamotulskiego - Waldemar Maciejewski, Prezes Zjednoczenia KBS RP - Adam Gobowski , Starosta - Julian Mazurek, Burmistrz Gminy Sierakw - Witold Macioek.

Podczas zebrania omawiano bieace problemy i warunki wsppracy z lokalnymi wadzami.


06.05.2011r. - STRZELANIE 3 - MAJOWE

Strzelanie, ktre odbyo si na strzelnicy we Wronkach otworzy Prezes Teofil Dobkowicz, a nad prawidowoci i bezpieczestwem czuwa strzelmistrz Lech Orlik. Podczas tego spotkania oficjalnie przyjto w poczet bractwa Rafaa Frckowiaka.

WYNIKI STRZELA:


I miejsce - Maciej Kaczmarek

II miejsce - Jarosaw Wgrzyn

III miejsce - Czesaw Kucharski

Tarcza Goci:

I miejsce - Teofil Dobkowicz

II i III miejsce - Rafa Frckowiak


18.06.2011r. - STRZELANIE ZIELONOWITKOWE

Strzelanie tradycyjnie odbyo si na strzelnicy we Wronkach.

Nowym Krlem Zielonowitkowym zosta brat Tomasz Baczyski.

I Rycerz - Marian Herrmann

II Rycerz - Maciej Kaczmarek

Kura zdoby brat Marian Radomski z Wronek


25.06.2011r.- STRZELANIE OKRGU SZAMOTULSKIEGO

Strzelanie odbyo si przy piknej pogodzie na strzelnicy w Szamotuach.

Krlem Okrgu zosta brat Leszek Jerzak.

WYNIKI STRZELA DO TARCZY WITY:


I miejsce - Ryszard Jaskua

II miejsce - Maciej Kaczmarek

III miejsce - Przemysaw Nowak


02.07.2011r. 0- ZJAZD DELEGATW ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP

Zjazd odby si w Zbszynku, a nasze bractwo reprezentowali: Lech Orlik i Marian Herrmann.


23.07.2011r. - 10-LECIE REAKTYWACJI KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W MARGONINIE

Nasze bractwo na uroczystoci w Margoninie z godnoci reprezentowa brat Marian Herrmann.


07.08.2011r. - PARAFIALNY ODPUST W DREZDENKU

Na zaproszenie Cechu Rzemios w Drezdenku odpowiedzieli rwnie nasi bracia, ktrzy take s czonkami cechu. W uroczystociach parafialnych udzia wzili: prezes Teofil Dobkowicz, Marian Herrmann i mieszkajcy w Drezdenku Tomasz Baczyski i Marian Pacyna.


25.08.2011r. - NOWA SIEDZIBA BRACTWA

Burmistrz Gminy Sierakw Witold Macioek - przekaza KBS w Sierakowie siedzib na terenie kompleksu sportowego "Orlik".


27.08.2011r. - STRZELANIE NIWNE

TARCZA KRLEWSKA NIWNA:

Krl - Marian Pacyna

I Rycerz - Tomasz Baczyski

II Rycerz - Marian Herrmann

TARCZA BRACKA:

I miejsce - Jarosaw Wgrzyn

II miejsce - Czesaw Kucharski

III miejsce - Czesaw Wgrzyn

TARCZA WITY:

I miejsce - Marian Herrmann

II miejsce - Czesaw Wgrzyn

III miejsce - Marian Pacyna

TARCZA PUNKTOWA:

I miejsce - Jarosaw Wgrzyn

II miejsce - Grzegorz Jaskua

III miejsce - Bartosz Lubik

Kura zdoby kadet bractwa - Bartosz Lubik - BRAWO!!!


17.09.2011r. - STRZELANIE NIWNE KBS OKRGU SZAMOTULSKIEGO

NASZE OSIGNICIA STRZELECKIE:

Tarcza wity:

II miejsce - Wiesaw Molik

Zapadki:

III miejsce - Marian Herrmann


24.09.2011r. - 20 ROCZNICA PODPISANIA AKTU ODNOWICIELSKIEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP W KRNIKU

Bractwo Sierakowskie na tej doniosej uroczystoci, na ktrej midzy innymi strzelano do Tarczy Prezydenckiej RP Prezydenta Bronisawa Komorowskiego, reprezentowali: Lech Orlik, Ryszard Jaskua i Marian Herrmann.


07.10.2011r. - ODSONICIE TABLICY PRZY SIEDZIBIE KBS SIERAKW

Odsonicia tablicy dokona Burmistrz Witold Maciolek oraz brat Jzef Kubanek. Tablic powici ks. proboszcz Zbigniew Woniak. W uroczystoci udzia wzili nasi bracia i zaproszeni gocie.


08.10.2011r. - STRZELANIE O PUCHAR PRZECHODNI PREZESA ZJEDNOCZENIA KBS RP W TARNOWIE PODGRNYM

OSIGNITE WYNIKI:

Puchar Przechodni Prezesa

III miejsce - Maciej Kaczmarek

Strzelanie do Kura

II miejsce - Czesaw Kucharski

Tym razem "zdobywca pucharw"- Marian Herrmann nic "nie wystrzela", ale musia przekaza zdobyty w ubiegym roku Puchar Przechodni Prezesa nowemu zwycizcy strzelania.


15.10.2011r. - STRZELANIE NOCNE O PUCHAR MARSZAKA OKRGU SZAMOTULSKIEGO W GRZEBIENISKU

KBS w Sierakowie godnie reprezentowali Maciej Kaczmarek, Lech Orlik i Marian Herrmann z onami.

Gocinne Grzebienisko zapewnio mi atmosfer, doskonay poczstunek i tace do pnych godzin.

IV miejsce w strzelaniu do tarczy zdoby Maciej Kaczmarek


22.10.2011r. - DNI RZEMIOSA W MIDZYCHODZIE

W obchodach uroczystoci Dni Rzemiosa w Midzychodzie nasze bractwo reprezentowa poczet sztandarowy: Maciej Kaczmarek, Lech Orlik, Marian Herrmann i Ryszard Jaskua.

Prezes Teofil Dobkowicz, ktry jest rwnie Starszym Cechu Rzemios Rnych, otrzyma srebrn odznak "za szkolenie uczniw w rzemiole" nadan przez Wielkopolsk Izb Rzemielnicz.


12.11.2011r. - STRZELANIE NIEPODLEGOCIOWE

Strzelnica Wronki - Szklarnia

Tarcza Niepodlegociowa

I miejsce - Marian Herrmann

II miejsce - Wodzimierz Fiszer

III miejsce - Czesaw Kucharski

Tarcza Bracka

I miejsce - Czesaw Kucharski

II miejsce - Janusz Wylegaa

III miejsce - Maciej Kaczmarek

Tarcza Punktowa

I miejsce - Wodzimierz Fiszer

II miejsce - Czesaw Kucharski

III miejsce - Teofil Dobkowicz

Tarcza wity

I miejsce - Wiesaw Molik

II miejsce - Czesaw Kucharski

III miejsce - Marian Herrmann

Kura zdoby - Maciej Kaczmarek.