Logowanie

Kronika 2010


13.01.2010r. - WALNE ZGROMADZENIE


Dnia 13.01.2010r. w siedzibie Bractwa odbyo si Walne Zgromadzenie czonkw Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sierakowie. Podjto wtedy decyzj o organizacji "wita" powicenia sztandaru. Przygotowano stosowne zaproszenia.20.03.2010r. - PIERWSZE BRACKIE STRZELANIE


Pierwsze Brackie strzelanie odbyo si w dniu 20.03.2010r. na strzelnicy Szklarnia we Wronkach. Fundatorem Tarczy Inauguracyjnej by brat Lech Orlik.

WYNIKI STRZELANIA

I miejsce - Tomasz Dobkowicz

II miejsce - Maciej Kaczmarek

III miejsce - Eugeniusz Nawrot

Strzelanie prowadzi po uroczystym zoeniu meldunku o gotowoci - Lech Orlik.28.03.2010r. - POWICENIE SZTANDARU

Uroczystoci powicenia sztandaru i insygniw brackich Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w dniu 28.03.2010r. rozpoczto Msz w. w kociele pw. NMP Niepokalanie Pocztej w Sierakowie
o godz. 1130.

Po Mszy w. ulicami miasta ruszy niezwykle barwny pochd braci przybyych z caej Wielkopolski. Przy pomniku zoono kwiaty oraz oddano honorowy salut armatni.

Po przemarszu dalsze uroczystoci odbyy si w restauracji "Bajka".

Zgodnie z Uchwa Kapituy Odznacze replik szabli rotmistrza husarii Piotra Opaliskiego uhonorowano:

- Prezesa Zwizku Rzemiosa Polskiego - J. Bartnika

- V-ce Prezesa Wlkp. Izby Rzemielniczej - S. Marczaka

- Prezesa Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP - A. Gobowskiego

- Radnego Sejmiku Wojewdztwa Wlkp. - Z. Ajchlera

- Burmistrza Gminy Sierakw - M. Trafisa

- Podstarszego Midzychodzko-Drezdeskiego Cechu Rzemios Rnych - P. Fornalika

Kordzikiem KBS w Sierakowie uhonorowano:

- ks. Proboszcza Parafii Sierakw - Z. Woniaka

- ks. Proboszcza w Drezdenku - R. Mazurkiewicza.

Pamitkow szabl wyrniono brata Teofila Dobkowicza - "za trud i olbrzymie zaangaowanie w reaktywacj KBS w Sierakowie".


24.05.2010r. - STRZELANIE ZIELONOWITKOWEWYNIKI STRZELA:


Krl Zielonowitkowy - Czesaw Kucharski

I Rycerz - Tomasz Baczyski

II Rycerz - Marian Herrmann

Kura zdoby - Wiesaw Molik


19.06.2010r. - STRZELANIE ZIELONOWITKOWE OKRGU SZAMOTULSKIEGO

JUBILEUSZ 80-LECIA OKRGU SZAMOTULSKIEGO - TARNOWO PODGRNE

III m. - Tarcza wity -Sawomir Lubik


27.06.2010r. - MEMORIA CZESAWA TALARKA W PNIEWACH

Tarcza Memoriaowa - Jarosaw Wgrzyn


16.07.2010r. - TRAGICZNA MIER BRATA TOMASZA DOBKOWICZA


Brat Tomasz Dobkowicz zgin tragicznie w wypadku samochodowym dnia 16 lipca 2010r. w miejscowoci Zatom Stary. Poegnalimy Go na cmentarzu w Kamionnie 20 lipca 2010r.01.08.2010r. - STRZELANIE NIWNE I PIWNE


Strzelanie rozpoczo si msz w. o godz. 1000 w kociele parafialnym w Sierakowie.


WYNIKI STRZELA:


Krl niwny - Czesaw Kucharski

I Rycerz - Eugeniusz Nawrot

II Rycerz - Jarosaw Wgrzyn

Tarcza Piwna:

I miejsce - Marian Herrmann

II miejsce - Maciej Kaczmarek

Najlepszy strzelec

I miejsce - Czesaw Kucharski

II miejsce - Maciej Kaczmarek

III miejsce - Wiesaw Molik18.09.2010r. - JUBILEUSZ 10-LECIA WSPӣPRACY KBS W ZBSZYNKU I SCHUTZENVEREIN GROSS-DUBEN E.V.

18.09.2010r. delegacja KBS Sierakw uczestniczya w uroczystociach jubileuszu w Zbszynku. Ze sztandarem byli jak zawsze niezawodni bracia: Maciej Kaczmarek, Marian Herrmann i Czesaw Kucharski.

Po mszy w. cz oficjalna odbya si na strzelnicy w Rogozicu. Strzelano midzy innymi do tarczy krlewskiej, o szabl przechodni oraz do kura. Uroczystoci zakoczyy si biesiad brack.


09.10.2010r. - STRZELANIE O PRZECHODNI PUCHAR PREZESA ZJEDNOCZENIA


IV edycja strzelania o puchar przechodni Prezesa Zjednoczenia KBS RP odbya si w Tarnowie Podgrnym.

Gociem honorowym by krl zjednoczenia Wodzimierz Smka z Ostrowa Wlkp.

Puchar prezesa - gwne trofeum przypado bractwu z Sierakowa. Najcelniej strzela brat Marian Herrmann. Tarcz brack KBS w Tarnowie Podgrnym zdoby brat Czesaw Kucharski.


16.10.2010r. - STRZELANIE NIWNE OKRGU SZAMOTULSKIEGO - STRZELNICA WRONKI

Udzia brali bracia: Teofil Dobkowicz, Janusz Wylegaa, Marian Herrmann. Nie zawsze si udaje - tym razem wrcilimy z niczym! Moe innym razem...


23.10.2010r. - STRZELANIE NOCNE O PUCHAR MARSZAKA OKRGU SZAMOTULSKIEGO


13.11.2010r. - 10 ROCZNICA POWICENIA SZTANDARU BRACTWA KURKOWEGO POZNA ZA. 1253r.

Na uroczystoci byli jak zawsze Marian Herrmann, Maciej Kaczmarek, Ryszard Jaskua i Lech Orlik.

Msza w. odbya si w kociele w. Wojciecha, a cz oficjalna na strzelnicy PZ "Lizawka".


WYNIKI STRZELA:

II miejsce do tarczy jubileuszowej - Lech Orlik

III miejsce do tarczy skarbnika - Marian Herrmann


04.12.2010r. - STRZELANIE NIEPODLEGOCIOWE

Strzelanie Niepodlegociowe odbyo si na strzelnicy Szklarnia koo Wronek.

WYNIKI STRZELA:

Krl Niepodlegociowy - Marian Herrmann

I Rycerz - Maciej Kaczmarek

II Rycerz - Tomasz Baczyski

Kur Niepodlegociowe - Stanisaw Spychaa KBS we Wronkach