Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/mediakomp/ftp/kbssierakow/wp-content/themes/ashe/ashe.template#template on line 43

Historia

Sierakowskie Bractwo Strzeleckie sięga swoim początkiem roku 1641, kiedy to Krzysztof Opaliński ówczesny właściciel Sierakowa nadał mu statut, który zatwierdził król Władysław IV. Oryginał Statutu znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Muzeum Zamek Opalińskich jest miejscem gdzie Bractwo rozpoczęło swoją działalność. Możemy przypuszczać, że była to prężna organizacja, biorąca czynny udział w życiu miasta.

Bractwo posiadało swój dom strzelecki zwany z niemiecka „celstatem” i strzelnicę, gdzie ogniskowała się cała działalność. Celem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sierakowie jest podtrzymywanie i krzewienie wielowiekowych tradycji brackich, pielęgnowanie i propagowanie ideii patriotycznych i obywatelskich oraz tradycji historycznych, utrwalanie wspólnoty regionalnej, narodowej i europejskiej, a także rozwijanie poczucia służebności względem Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski i miasta Sierakowa.

Ważnym celem jest również rozbudzanie poczucia wspólnoty brackiej, udzielanie sobie wzajemnej pomocy, a także rozwijanie życia towarzyskiego w środowisku brackim.

(opracował Lech Orlik)

Statut Bractwa Strzeleckiego z okresu międzywojennego został opracowany i zatwierdzony 30 listopada 1921r.

Członkowie Zarządu z 1921r. :

I Starszy – Florian Ziółek – mistrz rzeźnicki

II Starszy – Nepomucen Wołyński – mistrz golarsko-fryzjerski

Sekretarz – Józef Samulski – mistrz budowniczy

Komendant – Szymon Smolibocki – kapitalista

Kapitan – Maksymilian Minkwitz – mistrz rzeźnicki

REAKTYWACJA

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sierakowie reaktywowano 8 sierpnia 2008r. Głównym inicjatorem był Teofil Dobkowicz. W skład Komitetu założycielskiego weszli również brat   Ryszard Jaskuła oraz brat Lech Orlik.

Za zgodą Starosty Międzychodzkiego siedzibą Bractwa od dnia 1 grudnia 2008r. zostało Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.