Historia

Sierakowskie Bractwo Strzeleckie sięga swoim początkiem roku 1641, kiedy to Krzysztof Opaliński ówczesny właściciel Sierakowa nadał mu statut, który zatwierdził król Władysław IV. Oryginał Statutu znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Muzeum Zamek Opalińskich jest miejscem gdzie Bractwo rozpoczęło swoją działalność. Możemy przypuszczać, że była to prężna organizacja, biorąca czynny udział w życiu miasta.

Bractwo posiadało swój dom strzelecki zwany z niemiecka „celstatem” i strzelnicę, gdzie ogniskowała się cała działalność. Celem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sierakowie jest podtrzymywanie i krzewienie wielowiekowych tradycji brackich, pielęgnowanie i propagowanie ideii patriotycznych i obywatelskich oraz tradycji historycznych, utrwalanie wspólnoty regionalnej, narodowej i europejskiej, a także rozwijanie poczucia służebności względem Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski i miasta Sierakowa.

Ważnym celem jest również rozbudzanie poczucia wspólnoty brackiej, udzielanie sobie wzajemnej pomocy, a także rozwijanie życia towarzyskiego w środowisku brackim.

(opracował Lech Orlik)

Statut Bractwa Strzeleckiego z okresu międzywojennego został opracowany i zatwierdzony 30 listopada 1921r.

Członkowie Zarządu z 1921r. :

I Starszy – Florian Ziółek – mistrz rzeźnicki

II Starszy – Nepomucen Wołyński – mistrz golarsko-fryzjerski

Sekretarz – Józef Samulski – mistrz budowniczy

Komendant – Szymon Smolibocki – kapitalista

Kapitan – Maksymilian Minkwitz – mistrz rzeźnicki

REAKTYWACJA

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sierakowie reaktywowano 8 sierpnia 2008r. Głównym inicjatorem był Teofil Dobkowicz. W skład Komitetu założycielskiego weszli również brat   Ryszard Jaskuła oraz brat Lech Orlik.

Za zgodą Starosty Międzychodzkiego siedzibą Bractwa od dnia 1 grudnia 2008r. zostało Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.